Plánované obmedzenia pre chodcov

Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte je v plnom prúde a práce pokračujú podľa plánu. Doteraz sa v podchode realizovali práce na odstránení hliníkového podhľadu a stropnej tepelnej izolácie v celom rozsahu vybudovanie koridorov pre peších a v súčasnosti prebiehajú interiérové asanačné práce. Od 1. decembra sa začnú práce, ktoré si budú z hľadiska bezpečnosti vyžadovať dočasné uzavretie dvoch vstupov do podchodu. Ide o vstup do podchodu Nová Tržnica a električkové nástupište č. 1. Alternatívne trasy budú vedené na povrchu Trnavského mýta. Dočasné obmedzenia sú naplánované do marca 2018.

Obmedzenia sú potrebné najmä z hľadiska bezpečnosti chodcov, užívateľov podchodu a stavebných pracovníkov. Alternatívne trasy budú vedené na povrchu nasledovne:

  • Vstup do podchodu Nová Tržnica bude uzatvorený =  obchádzková trasa bude viesť po Šancovej ulici  k priechodu pre chodcov pri Novej Tržnici v smere na Kukučínovú ulicu. Následne bude potrebné prejsť na druhú stranu a po chodníku až ku vstupu do podchodu Istropolis
  • Električkové nástupište č.1 bude uzatvorené = obchádzková trasa bude viesť náhradným priechodom na nástupište č.2

V okolí podchodu budú inštalované informačné tabule, ktoré budú verejnosť navigovať na obchádzkové trasy. Je dôležité, aby verejnosť dodržiavala tieto obchádzkové trasy nakoľko sú navrhnuté v súlade s bezpečnostnými opatreniami a v súlade s pravidlami cestnej premávky.

Aktuálne prebiehajú práce:

  • asanácia verejných toaliet – sanita, obklad stien, dlažba,
  • demontáž vnútorných obkladov stien podchodu,
  • lokálna demontáž dlažby v časti budúcich nájomných jednotiek,
  • asanácia technických priestorov v technologickom zázemí podchodu

Hlavné mesto s cieľom komplexnejšej revitalizácie priestoru Trnavského mýta aktuálne opravuje povrchy chodníkov od Levickej ulice po križovatku Trnavské mýto a v oblasti pri východe z podchodu Trnavská/Vajnorská, ako súčasť celého projektu podchodu Trnavského mýta. Práce by mali byť ukončené približne do polovice decembra.

Aktuálny stav prác:

Podchod Trnavské Mýto